Georgia
Tbilisi
Poland
Wroclaw – Warsaw
A NEW DIRECTION OF DEVELOPMENT

Polish-Georgian Chamber of Commerce and Industry

The Polish-Georgian Chamber of Commerce and Industry was established out of Poles’ passion for Georgia and operates to support mutual economic and cultural relations between Poland and Georgia. Expert knowledge and experience of the team, combined with professional and individual approach to business partners, make our activity in projects on the cultural and economic cooperation of Poland and Georgia optimal and effective.

IDEALNY KRAJ DO WZROSTU​

Why Georgia

Economic Freedom
Estonia
6%
Georgia
13%
Germany
26%
Poland
45%
Hungary
56%
Doing Business
United States
8%
Georgia
9%
Czech Republic
27%
Bulgaria
39%
Turkey
69%
Anti-corruption
Georgia
100%
Norway
99%
Switzerland
98%
UK
96%
United States
91%
WHY IS IT WORTH JOINING THE CHAMBER?

Thanks to the Chamber you get

a possibility of making contact with other members of the Chamber, to exchange your experiences or attempt to enter the Georgian market together

your free profile at the portal RRTrade

direct contact to companies – members of the Chamber in Georgia

a discount to publish marketing content at the RRTrate portal and in the newsletter

a discount for all services of the Chamber (up to 50%)

an opportunity to participate in business, cultural and integration events in Georgia

a monthly list of attractive tenders

access to trainings and conferences

an opportunity to meet the representatives of state and local governments

Możliwość kontaktów z innymi członkami izby, wymiana doświadczeń lub wspólna próba wejścia na rynek gruziński

Bezpośredni kontakt do firm – członków izby w Gruzji

Zniżki na wszystkie usługi Izby (nawet do 50%)

Możliwość udziału w imprezach biznesowych, kulturowych i integracyjnych w Gruzji

Comiesięczny wykaz atrakcyjnych przetargów

Dostęp do szkoleń i konferencji

POL-GE Chamber of Commerce and Industry

Our Partners

JOIN US

Our Members

TRUSTED BY

Partners

HOW CAN WE HELP?

Contact

chamber@pol-ge.com

Poland:

Al. Kasztanowa 3A,
53-125 Wroclaw, Polska

Georgia:

Zakaria Paliashvili 90/3,
0162 Tbilisi, Georgia