Członkostwo w Polsko-Gruzińskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej

Korzyści dla przedsiębiorstw:

 • wsparcie w rozpoczęciu ekspansji Państwa firmy na Gruzję
 • pozyskanie skutecznego kanału promocji Państwa firmy w Gruzji i w Polsce
 • możliwość spotkań z przedstawicielami władz państwowych i samorządów gruzińskich
 • bezpośredni kontakt do firm – członków izby w Gruzji
 • zniżki na wszystkie usługi Izby (do 40%)
 • comiesięczny wykaz atrakcyjnych przetargów w Gruzji
 • comiesięczny newsletter – najważniejsze informacje biznesowe z Gruzji
 • możliwość udziału w imprezach biznesowych, kulturowych i integracyjnych w Gruzji

Rodzaje członkostwa dla przedsiębiorstw:

 • Małe przedsiębiorstwo:
  • zatrudnia mniej niż 50 pracowników;
  • jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro;
  • 2.150 PLN netto / rok
 • Średnie przedsiębiorstwo:
  • zatrudnia mniej niż 250 pracowników;
  • jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro;
  • 2.700 PLN netto / rok
 • Duże przedsiębiorstwo:
  • zatrudnia 250 i więcej pracowników;
  • jego roczny obrót przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny przekracza 43 milionów euro;
  • 3.700 PLN netto / rok
 • Firmy consultingowe:
  • 9.000 PLN netto / rok

Korzyści dla samorządów:

 • wsparcie informacyjne w rozpoczęciu ekspansji firm z danej gminy członkowskiego
 • pozyskanie skutecznego kanału promocji gminy w Gruzji i w Polsce
 • możliwość spotkań z przedstawicielami władz państwowych i samorządów gruzińskich
 • wsparcie w budowaniu pozytywnych relacji politycznych
 • wymiana informacji na temat bieżących lub planowanych projektów na terenie danej gminy, w celu zainteresowania szerszej rzeszy potencjalnych inwestorów
 • możliwość udziału w imprezach biznesowych, kulturowych i integracyjnych w Gruzji oraz w Polsce

Rodzaje członkostwa dla gmin:

 • Miejskie:
  • 3.500 PLN netto / rok
 • Miejsko-wiejskie:
  • 2.500 PLN netto / rok
 • Wiejskie:
  • 1.500 PLN netto / rok
PROSTE KROKI

Jak przystąpić do Izby?

1

Wypełnić i podpisać
Deklarację Członkowską

2

Wypełnić i podpisać
Ankietę Członkowską

3

Przygotować odpis
z KRS

Organizacje, które zamierzają przystąpić do Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, mogą uzyskać niezbędne informacje kontaktując się z Biurem Komunikacji i Spraw Członkowskich:

Koordynator ds. Statutowych
e-mail: chamber@pol-ge.com

Po otrzymaniu Państwa dokumentów skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia akceptacji Państwa członkostwa. Następnie przekazany zostanie numer konta bankowego, na który należy wpłacić roczną składkę członkowską wraz z jednorazową opłatą wpisową w wysokości 75 zł.