წევრობა

წევრებისთვის ხელმისაწვდომი სარგებელი:

 • საქართველოში ბიზნესის გაფართოების ხელშეწყობა;
 • ეფექტური ხელშეწყობის არხთან წვდომა საქართველოსა და პოლონეთში;
 • საქართველოს ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრების ხელმისაწვდომობა;
 • პირდაპირი კავშირი პალატის წევრ ქართულ კომპანიებთან;
 • ფასდაკლება პალატის მიერ გაწეულ ყველა მომსახურებაზე (40% -მდე);
 • საქართველოში ჩატარებული მიმზიდველი ტენდერების ყოველთვიური კალენდარი;
 • ყოველთვიური საინფორმაციო მასალები საქართველოსთან დაკავშირებული ძირითადი ბიზნეს ინფორმაციის შესახებ;
 • საქართველოში ბიზნესის, კულტურულ და ინტეგრაციის პროცესებში მონაწილეობის შესაძლებლობა.

Rodzaje członkostwa dla przedsiębiorstw:

 • მცირე საწარმოა ბიზნესი რომელიც:
  • დასაქმებულთა რაოდენობა 50–ზე ნაკლებია;
  • წარმოებული ყოველწლიური გაყიდვების რაოდენობა 10 მილიონ ევრომდე ან სრული წლიური ბალანსი 10 მილიონ ევრომდე;
  • 2.150 PLN + VAT / წელი
 • საშუალო საწარმოა ბიზნესი, რომელიც:
  • დასაქმებულთა რაოდენობა 250–ზე ნაკლებია;
  • წარმოებული ყოველწლიური გაყიდვების რაოდენობა 50 მილიონ ევრომდე ან სრული წლიური ბალანსი 50 მილიონ ევრომდე;
  • 2.700 PLN + VAT / წელი
 • დიდი საწარმოა ბიზნესი, რომელიც:
  • დასაქმებულთა რაოდენობა 250–ზე მეტია;
  • წარმოებული ყოველწლიური გაყიდვების რაოდენობა 50 მილიონ ევროზე მეტი ან სრული წლიური ბალანსი 50 მილიონ ევროზე მეტი;
  • 3.700 PLN + VAT / წელი
 • საკონსულტაციო ფირმები:
  • 9.000 PLN + VAT / წელი

შეთავაზება ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის:

 • ქართული ბაზრის შემადგენლობაში მყოფი მუნიციპალური კომპანიების საინფორმაციო მხარდაჭერა;
 • ეფექტური ხელშეწყობის არხთან წვდომა საქართველოსა და პოლონეთში
 • პოზიტიური საქმიანი ურთიერთობების დამყარების პროცესში მხარდაჭერა;
 • პოტენციური ინვესტორების მოზიდვის მიზნით-ამ მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ან დაგეგმილი პროექტების შესახებ ინფორმაციის გაცვლა;
 • მუნიციპალიტეტებისთვის საქართველოში განხორციელებული მიმზიდველი ტენდერების ყოველთვიური კალენდარი;
 • საქართველოსა და პოლონეთში ბიზნესის, კულტურულ და ინტეგრაციის პროცესებში მონაწილეობის შესაძლებლობა.

Rodzaje członkostwa dla gmin:

 • ქალაქის:
  • 3.500 PLN + VAT / წელი
 • ურბანული–სოფლის:
  • 2.500 PLN + VAT / წელი
 • სოფლის:
  • 1.500 PLN + VAT / წელი
მარტივი ნაბიჯები

როგორ გავხდეთ სავაჭრო პალატის წევრი

1

შეავსეთ და ხელი მოაწერეთ წევრობის შესახებ განცხადებას

2

შეავსეთ და ხელი მოაწერეთ წევრობის კითხვარს

3

მოამზადეთ ეროვნული საჯარო რეესტრის ჩანაწერის ასლი

ორგანიზაციებს, რომლებიც გეგმავენ პოლონურ–ქართულ სავაჭრო და სამრეწველო პალატაში გაწევრიანებას-შეუძლიათ მიიღონ საჭირო ინფორმაცია საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მომსახურების სერვის ცენტრისგან:

კოორდინატორი კანონქვემდებარე აქტების შესაბამისად:
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: chamber@pol-ge.com

დოკუმენტების მიღების შემდეგ დაგიკავშირდებით, რათა დაგიდასტუროთ, რომ თქვენი განცხადება წევრობის შესახებ მიღებულია. ამის შემდეგ მოგაწვდით ბანკის რეკვიზიტებს, რათა გადაიხადოთ გაწევრიანების ერთჯერადი საფასური 75 ზლოტი.