Weryfikacja partnerów biznesowych

Jest to usługa dedykowana dla wszystkich przedsiębiorców, którym zależy na współpracy z wiarygodnymi i rzetelnymi partnerami biznesowymi a nie mają możliwości lub czasu na ich fizyczne sprawdzenie. W ramach usługi realizowana jest wizyta pod wskazaną lokalizacją/adresem celem potwierdzenia, czy jest on właściwym, jaki podał klient/kontrahent.

Weryfikacja może się odbyć w jednym z dwóch trybów:

  • jawna (spotkanie z klientem/kontrahentem pod wskazanymi adresem i wykonanie pełnej weryfikacji wraz z dokumentacją zdjęciową)
  • niejawna (nie ma możliwości przekazania informacji o tym, kto jest zleceniodawcą).

Usługa może opierać się także na dokładniejszym sprawdzeniu partnera, m.in. pod kątem długów, toczących się spraw sądowych, niewypłacalności. Usługa ta obejmuje sprawdzenie partnerów biznesowych w dwóch etapach:

  • Korzystając ze źródeł i rejestrów powszechnych, jak np. Rejestr Dłużników, Krajowy Rejestr Sądowy, sprawdzenie dostępnej dokumentacji.
  • Korzystając ze współpracy z naszymi partnerami w Gruzji w tym z organami porządkowymi.

Wynikiem działań opisywanych powyżej jest prezentacja zawierająca elementy dokumentacyjne + wybrane aspekty opisane w formie raportu. Na wyraźną prośbę inwestora istnieje możliwość modyfikacji formy pełnej prezentacji ustaleń z raportu.

Korzyści dla inwestora to sprawdzenie wiarygodności i dotychczasowej drogi biznesowej partnerów handlowych lub potencjalnych udziałowców we wspólnych projektach biznesowych.