რას ეძებთ?

გადმოსაწერი დოკუმენტაცია

პოლონურ-ქართული სავაჭრო და სამრეწველო პალატა მხარს უჭერს კომპანიებს, რომლებიც პირდაპირ უკავშირდება პალატის მიზნებსა და საქმიანობებს.

დასტურის მომზადების ხელშესაწყობად გთავაზობთ, გამოიყენოთ „პატრონაჟის მოთხოვნა“.

ᲡᲮᲕᲐ ᲤᲐᲘᲚᲔᲑᲘ

ჩამოსატვირთი მასალები